BD SENSORS Global
sk
Management kvality

Naše kvalita je krokem k vašemu úspěchu!
ČSN EN ISO 9001:2016

BD SENSORS se zavedeným systémem managementu kvality pravidelně získává certifikaci ISO 9001. V roce 2016 byl systém řízení kvality adaptován na požadavky dle ČSN EN ISO 9001:2016.

 

Zobrazit certifikát

O co se jedná:

Základem není nic jiného než zaručení spokojenosti zákazníka. Zkoumají se všechny procesy a postupy ve firmě, které mají zajistit plynulý chod společnosti. Hodnoceny jsou i procesy mezi tržními subjekty, správné pochopení postupů práce, výroby a inovací. 

 

ČSN EN ISO/IEC 27001:2014