BD SENSORS Global
sk
IoT a Průmysl 4.0

Průmyslový Internet Věcí

V prostředí rostoucí automatizace a digitálních sítí v průmyslových procesech hraje technologie senzorů prvořadou roli, protože procesy není možné řídit bez spolehlivého získávání signálů a naměřených dat. V BD SENSORS máme v současné době několik variant, které komunikují s digitální periferií o získaných datech o naměřeném tlaku a výšce hladiny.

 

MĚŘÍCÍ TECHNIKA PRO PRŮMYSL 4.0

Rádi odpovíme na Vaše dotazy!


KONTAKTUJTE NÁS