BD SENSORS Global
sk

Kalibrace měřidel tlaku

Kalibrační laboratoř BD SENSORS je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (akreditovaná kalibrační laboratoř č. K2233). 

 

Kalibrační listy vydávané akreditovanou kalibrační laboratoří jsou mezinárodně uznávané podle smluv podepsaných ČIA. Český institut pro akreditaci je signatářem multilaterální smlouvy EA MLA (www.european-accreditation.org) a signatářem úmluvy ILAC MRA (www.ilac.org) o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti kalibrací.

Provádíme kalibraci všech typů tlakoměrů v širokém rozsahu přetlaku, podtlaku i absolutního tlaku až do 250 MPa.

Měřicí rozsahy, nejistoty - měřicí schopnost kalibrace CMC a používaná tlaková média (viz příloha osvědčení o akreditaci) umožňují Kalibrační laboratoři BD SENSORS provádět kalibraci prakticky všech měřidel tlaku používaných v průmyslové praxi. Kalibrační postupy naší laboratoře jsou v souladu s mezinárodními dokumenty EURAMET cg-17, verze 4.0 a EURAMET cg-3, verze 1.0.

Kalibrační laboratoř BD SENSORS byla akreditovaná již v roce 1995. Od té doby prošla množstvím auditů. Zúčastňuje se pravidelně mezilaboratorních porovnávání zkoušek (MPZ), která potvrzují způsobilost laboratoře poskytovat kvalitní služby v oblasti kalibrace měřidel tlaku, viz Seznam osvědčení o účasti v MPZ.

Osvědčení o akreditaci

stáhnout

 

Příloha osvědčení o akreditaci

stáhnout

 

Ceník kalibrací

stáhnout

 

Kontakty AKL:

Mgr. Ivo Vaverka
vedoucí laboratoře
tel.: +420 572 411 015
ivo.vaverka@bdsensors.cz

Ing. Alois Medek
manažer kvality
tel.: +420 572 411 059
alois.medek@bdsensors.cz

Alan Lízal
technický vedoucí laboratoře
tel.: +420 572 411 015
alan.lizal@bdsensors.cz

Václav Králík
pracovník laboratoře
tel.: +420 572 411 015
vaclav.kralik@bdsensors.cz

Služby kalibrační laboratoře

Kalibrační laboratoř BD SENSOR provádí kalibrace:

  • deformačních tlakoměrů
  • snímačů a měřicích převodníků tlaku
  • číslicových tlakoměrů a kalibrátorů tlaku
  • pístových tlakoměrů
  • zkušebních systémů pro letectví ADTS
  • kapalinových a prstencových tlakoměrů (mimo akreditace)

Máte zájem o služby naší kalibrační laboratoře? Zašlete nám poptávku přes kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Na přání zákazníka je možné vydat i kalibrační list s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Podle zákazníkem zadaného rozhodovacího pravidla uvedeme v kalibračním listu výrok o shodě se specifikací.

 

Dlouholeté zkušenosti pracovníků Kalibrační laboratoře v oblasti kalibrace měřidel tlaku se promítly do přednášek a článků prezentovaných především na akcích ČKS a KZ SR, zde je jejich seznam a možnost stažení.