BD SENSORS Global
cz
Projekty EU

Projekty jsou spolufinancovány prostředky Evropské Unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

BD SENSORS - Projekty EU

BD SENSORS s.r.o. je v celosvětovém měřítku inovačním a kompetentním dodavatelem elektronických snímačů tlaku pro průmyslové aplikace. Jeho portfolio tvoří cca 80 typů snímačů tlaku a mimo to byly vyvinuty stovky řešení aplikací dle požadavků zákazníků, které podtrhují kompetenci a flexibilitu BD SENSORS s.r.o..

V rámci rozvoje a inovací realizuje společnost BD SENSORS s.r.o. tyto projekty:

PROGRAM: OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST - INOVACE

Projekt: BD SENSORS - průmyslová revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti

Společnost BD SENSORS s.r.o. hodlá provést zásadní změnu, při níž dojde k propojení všech vnitřních výrobních i logistických systémů do sítí v rámci uceleného řídicího systému. Projekt řeší realizaci automatizace výroby, její zefektivňování, výměnu informací mezi stroji, uplatnění nejnovějších možností průmyslové revoluce 4.0.

Zamýšlená operace je financována za podpory EU. V rámci projektu budou vybudována celkem dvě "robotická hnízda" na výrobu mechanických dílů pro výrobky tlakoměrné techniky a jeden testovací CNC soustruh. Tato automatizace výroby s sebou nese zapojení vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, nastavení nových procesů, vybudování datových sítí (SW) pro vzájemnou komunikaci, přenos výrobních a logistických informací. Dalším bodem projektu je spuštění automatických skladů KARDEX - pro veškeré skladové zásoby společnosti, tím dojde k automatizaci a zefektivnění logistických postupů, naskladňování a vyskladňování skladových položek. Součástí průmyslové revoluce 4.0 je i nasazení "třískového hospodářství" a zařízení pro odsávání a rekuperaci vzduchu.  

PROGRAM: OP PODNIKÁNÍ A INOVACE - ROZVOJ

Projekt: Pořízení nových technologií ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti společnosti

BD SENSORS s.r.o.

Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
Česká republika

Tel. +420 572 411 011
E-mail: prodej@bdsensors.cz

Vítejte na stránkách společnosti BD SENSORS!

Jsme společností s mezinárodním přesahem. Naše společnost má dvě dceřiné pobočky, a sice BD|SENSORS GmbH (celosvětová distribuce) a BD SENSORS sro (prodej do východní Evropy). Zde najdete kontakt na obě: