BD SENSORS Global
cz
Aktuality

Snímače tlaku s certifikací SIL 2

Snímače tlaku XMP i, x|act i a XMD od BD SENSORS nyní splňují úroveň integrity funkční bezpečnosti SIL 2 (Safety Integrity Level 2)

Snímače tlaku XMP i, x|act i a XMD od BD SENSORS nyní splňují úroveň integrity funkční bezpečnosti SIL 2 (Safety Integrity Level 2)

Funkční bezpečnost, kterou upravuje norma ČSN EN 61508, představuje mezinárodně platný bezpečnostní standard pro elektrické, elektronické a programovatelné elektronické systémy. Cílem tohoto standardu je omezit riziko možnosti zranění osob, ohrožení výroby nebo poškození životního prostředí a dosáhnout tak co nejvyšší provozní bezpečnosti. Díky tomu je možné riziko lépe identifikovat a implementovat odpovídající ochranný systém.

Z důvodů množících se požadavků zákazníků se společnost BD SENSORS rozhodla získat certifikaci funkční bezpečnosti na úrovní integrity bezpečnosti SIL 2. Po provedení funkční analýzy požadovaných snímačů byla předložena certifikační organizaci TÜV SÜD kompletní dokumentace funkční bezpečnosti. Po verifikaci a validaci splnění jednotlivých fází životního cyklu obdržela společnost BD SENSORS inspekční certifikát a inspekční zprávu dokládající shodu snímačů s jednotlivými požadavky normy ČSN EN 61508 jako systém související s bezpečností na úrovní integrity bezpečnosti SIL 2.

Safety Integrity Level 2

Nově odpovídají úrovni integrity bezpečnosti SIL 2 tyto produkty:

XMP i – Snímač tlaku XMP i je navržen pro průmyslové procesy, a to pro měření podtlaku, relativního a absolutního tlaku par, kapalin a kalů až do tlaku 600 bar. 

XMD   – Diferenční snímač tlaku XMD se ve své podstatě liší od XMP i především v použitém senzoru. Je vhodný pro procesní použití, měření výšky hladiny i průtoku.

x|act i – Snímač tlaku x|act i je speciálně navržen pro potravinářský průmysl, farmacii a biotechnologii a umožňuje měření podtlaku, relativního a absolutního tlaku kapalin 
a par až do 40 bar.

Zajímají vás další novinky? Klikněte zde na přehled novinek.


Novinky

BD SENSORS s.r.o.

Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
Česká republika

Tel. +420 572 411 011
E-mail: prodej@bdsensors.cz

Vítejte na stránkách společnosti BD SENSORS!

Jsme společností s mezinárodním přesahem. Naše společnost má dvě dceřiné pobočky, a sice BD|SENSORS GmbH (celosvětová distribuce) a BD SENSORS sro (prodej do východní Evropy). Zde najdete kontakt na obě: