BD SENSORS Global
cz

Kalibrace měřidel tlaku

Kalibrační laboratoř BD SENSORS je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (akreditovaná kalibrační laboratoř č. K2233). 

Provádíme kalibraci všech typů tlakoměrů v širokém rozsahu přetlaku, podtlaku i absolutního tlaku, od nejnižších relativních tlaků v řádu desítek pascalů až do 400 MPa. 

Měřicí rozsahy, nejistoty - měřicí schopnost kalibrace CMC a používaná tlaková média (viz příloha osvědčení o akreditaci) umožňují Kalibrační laboratoři BD SENSORS provádět kalibraci prakticky všech měřidel tlaku používaných v průmyslové praxi. Kalibrační postupy naší laboratoře jsou v souladu s mezinárodními dokumenty EURAMET cg-17, verze 4.0 a EURAMET cg-3, verze 1.0.

Kalibrační laboratoř BD SENSORS byla akreditovaná již v roce 1995. Od té doby prošla množstvím auditů. Zúčastňuje se pravidelně mezilaboratorních porovnávání zkoušek (MPZ), která potvrzují způsobilost laboratoře poskytovat kvalitní služby v oblasti kalibrace měřidel tlaku, viz Seznam osvědčení o účasti v MPZ.

Osvědčení o akreditaci

stáhnout

Příloha osvědčení o akreditaci

stáhnout

Kontakty AKL:

Ing. Zdeněk Faltus
vedoucí laboratoře
tel.: +420 572 411 015
e-mail

Mgr. Ivo Vaverka
technický vedoucí laboratoře
tel.: +420 572 411 015
e-mail

Ing. Alois Medek
manažer kvality
tel.: +420 572 411 015
e-mail

Alan Lízal
pracovník laboratoře
tel.: +420 572 411 015
e-mail

Služby kalibrační laboratoře

Kalibrační laboratoř BD SENSOR provádí kalibrace:

  • deformačních tlakoměrů
  • snímačů a měřicích převodníků tlaku
  • číslicových tlakoměrů a kalibrátorů tlaku
  • pístových tlakoměrů
  • zkušebních systémů pro letectví ADTS
  • kapalinových a prstencových tlakoměrů (mimo akreditace)

Máte zájem o služby naší kalibrační laboratoře? Zašlete nám poptávku přes kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Kalibrační listy vydávané akreditovanou kalibrační laboratoří jsou mezinárodně uznávané podle smluv podepsaných ČIA. Český institut pro akreditaci je signatářem multilaterální smlouvy EA MLA (www.european-accreditation.org) a signatářem úmluvy ILAC MRA (www.ilac.org) o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti kalibrací. 

Na přání zákazníka je možné vydat i kalibrační list s kvalifikovaným elektronickým podpisem. Podle zákazníkem zadaného rozhodovacího pravidla uvedeme v kalibračním listu výrok o shodě se specifikací.

Dlouholeté zkušenosti pracovníků Kalibrační laboratoře v oblasti kalibrace měřidel tlaku se promítly do přednášek a článků prezentovaných především na akcích ČKS a KZ SR, zde je jejich  seznam a možnost stažení.

Máte další otázky? Neváhejte a kontaktuje nás!


Kontakujte nás

BD SENSORS s.r.o.

Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
Česká republika

Tel. +420 572 411 011
E-mail: prodej@bdsensors.cz

Vítejte na stránkách společnosti BD SENSORS!

Jsme společností s mezinárodním přesahem. Naše společnost má dvě dceřiné pobočky, a sice BD|SENSORS GmbH (celosvětová distribuce) a BD SENSORS sro (prodej do východní Evropy). Zde najdete kontakt na obě: