OBRÁBĚNÍ


BD SENSORS disponuje dvaceti CNC soustruhy, jednou CNC frézkou a dalšími ručními konvenčními stroji, jako jsou soustruhy, frézka, vrtačky, brusky, závitořez, atd. Obrábění součástek je precizní a vysoce automatizované díky soustruhům značek Miyano, Emco a Mori-Seiki. Při soustružení i frézování standardně dosahujeme tolerance 0,05 mm, nejlépe 0,02 mm. Dosažené rozměry jsou pečlivě kontrolovány pomocí posuvných měřítek, výškoměrů, mikrometrů a 3D souřadnicových dotykových systémů.

ČISTÉ PROSTORY


Čisté prostory (cleanroom) jsou prostory s definovanou kvalitou vnitřního prostředí, která je určena koncentrací částic a teplotou čistého vzduchu. V BD SENSORS jsme vybaveni čistými prostory třídy 10 000/100 a probíhá zde zpracování polovodičových tenzometrických čipů, robotické lepení čipů, kontaktování čipů AU nebo AL vodičem
a plnění senzoru silikonovým olejem ve vakuu

SVAŘOVÁNÍ


Nedílnou součást výrobního programu BD SENSORS tvoří svařování. Pro různé typy svárů a materiálů jsou vhodné různé metody svařování, proto jsme vybaveni laserovým, robotickým laserovým, plasmatickým a impulsním odporovým svařováním a tvrdým pájením ve vakuu. Díky tomu dokážeme vyhovět požadavkům pro svaření mnoho typů materiálů i spojů. 


ROBOTIZOVANÁ VÝROBA


Společnost BD SENSORS usiluje o dosažení cíle plně automatizované výroby na bázi Průmyslu 4.0. Za tímto účelem byla nově vybudována dvě robotická hnízda na výrobu mechanických dílců pro výrobky tlakoměrné techniky. Díky tomu dosahujeme vysoké efektivity v rámci celého výrobního procesu.