Typy senzorů

Požadavky na snímače tlaku a výšky hladiny jsou rozmanité a vyžadují vedle inteligentních konstrukčních řešení především výběr vhodných typů senzorů. BD SENSORS je v celosvětovém měřítku jednou z mála firem, které nabízejí
a zpracovávají všechny čtyři typy senzorů, které jsou v moderní tlakoměrné technice používány.

Senzor na bázi polovodičového tenzometru

Senzory na bázi polovodičového tenzometru s oddělovací membránou i bez oddělovací membrány pro elektronickou tlakoměrnou techniku

Typ DSP 210        bez oddělovací membrány Ø = 18 mm

Jmenovité tlaky:20 mbar až 7 bar
Použití: plyny, stlačený vzduch, nízkoviskózní neagresivní média

 

Typ DSP 410 / DSP 411 / DSP 412  

s oddělovací membránou Ø = 18 mm

Jmenovité tlaky:100 mbar až 400 bar
Použití:  plynná a kapalná média, která jsou slučitelná s nerezovou ocelí

              

Typ DSP 413        s oddělovací membránou Ø = 15 mm

Jmenovité tlaky:400 mbar až 40 bar
Použití:ponorné sondy s Ø 17 mm a snímače s čelním připojením G 1/2"

Keramický tlustovrstvý senzor

Keramické tlustovrstvé senzory pro tlakoměrnou techniku

Typ DSK 511 s čelní membránou Ø = 18 mm

Jmenovité tlaky:   0,5 bar až 600 bar
 Použití:   pro agresivní média a kyslík; s čelní membránou určeno 
pro viskózní a příp. i znečištěná média

 

Typ DSK 516 s čelní membránou Ø = 15 mm

Jmenovité tlaky:  0,5 bar až 50 bar
Použití: pro ponorné sondy pro Ø 17 mm
a snímače tlaku s čelním připojením G 1/2"

                                           

Typ DSK 611 v monolitickém provedení Ø = 18 mm

Jmenovité tlaky: 2 až 400 bar
Použití:     OEM produkty s výborným poměrem ceny a výkonu

Nerezový tenkovrstvý senzor

Nerezové tenkovrstvé senzory pro elektronickou tlakoměrnou techniku

Typ Microfused

Jmenovité tlaky: 3,5 bar až 700 bar
Použití:  hydraulické aplikace a kyslíkové aplikace

                

Tenkovrstvý senzor

Jmenovité tlaky:60 bar až 2.200 bar
Použití:hydraulické aplikace

 

DMS folie

Jmenovité tlaky:50 bar až 6.000 bar
Použití: hydraulické aplikace, vysoce dynamická tlaková zařízení

Kapacitní keramický senzor

Kapacitní keramické senzory pro elektronickou tlakoměrnou techniku

Typ DSK 701  Ø = 34 mm

Jmenovité tlaky:60 mbar až 20 bar

  

Typ DSK 720 M     Ø = 18 mm

Jmenovité tlaky:

100 mbar až 50 bar

Použití: 

upřednostňován pro hydrostatické měření výšky hladiny jako vestavná nebo ponorná sonda, také pro agresivní média (kyseliny, louhy apod.)