BD SENSORS a projekty MPO

BD SENSORS s.r.o. je v celosvětovém měřítku inovačním a kompetentním dodavatelem elektronických snímačů tlaku pro průmyslové aplikace. V rámci rozvoje a inovací realizuje společnost BD SENSORS s.r.o. tyto projekty:

Program TRIO

Projekt: BDSAT - Nanosatelit pro experimentální ověření senzorických systémů na orbitě

Společnost BD SENSORS pracuje na novém projektu pro vlastní kosmickou misi s názvem BDSAT. Jedná se o nanosatelit, tzv. CubeSat, o velikosti 10x10x10 cm, který bude vypuštěn do kosmu s cílem ověřit funkčnost zařízení na měření tlaku. V rámci projektu BDSAT dojde k testování tlakových senzorů vyrobených v BD SENSORS v podmínkách otevřeného kosmu. Kromě technické způsobilosti bude ověřována i funkce samotného měření. Součástí experimentu bude i testování funkce banky superkapacitoru. Jedná se o výkonný zdroj pro ukládání elektrické energie pro systémy družic. 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.