BD SENSORS a projekty EU

BD SENSORS s.r.o. je v celosvětovém měřítku inovačním a kompetentním dodavatelem elektronických snímačů tlaku pro průmyslové aplikace. Jeho portfolio tvoří cca 80 typů snímačů tlaku a mimo to byly vyvinuty stovky řešení aplikací dle požadavků zákazníků, které podtrhují kompetenci a flexibilitu BD SENSORS s.r.o..

V rámci rozvoje a inovací realizuje společnost BD SENSORS s.r.o. tyto projekty:

Program: OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - INOVACE

Projekt: BD SENSORS - průmyslová revoluce 4.0 a nasazení internetu věcí ve společnosti

Společnost BD SENSORS s.r.o. hodlá provést zásadní změnu, při níž dojde k propojení všech vnitřních výrobních i logistických systémů do sítí v rámci uceleného řídicího systému. Projekt řeší realizaci automatizace výroby, její zefektivňování, výměnu informací mezi stroji, uplatnění nejnovějších možností průmyslové revoluce 4.0.


Program: OP Podnikání a inovace - ROZVOJ

Projekt: Pořízení nových technologií ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti společnosti


Projekty jsou spolufinancovány prostředky Evropské unie (Evropského fondu pro regionální rozvoj).