Ocenění bezpečný podnik

Společnost BD SENSORS opět získala ocenění Bezpečný podnik.

 

 

Společnost BD SENSORS opět získala prestižní ocenění Bezpečný podnik, které vydává Státní úřad inspekce práce. Jedná se o potvrzení skutečnosti, že je systém BOZP ve firmě nejen dobře zaveden, ale i plně funkční, transparentní, a odpovídá českým i evropským předpisům.

Ke splnění podmínek a kritérií musí provést podnik několik kroků. Jedním z nich je vypracování tzv. vnitřního auditu. Další splnění podmínek ze souvisejících oblastí dokládá žadatel stanoviskem z krajské hygienické stanice, hasičského záchranného sboru a případně i stanoviskem oblastního báňského úřadu. Jsou-li všechny tyto podmínky splněny, provede tým inspektorů prověrku.