DataFly: vzdálený monitoring procesů

DataFly poskytuje komplexní služby
v oblasti měření elektrických 
a neelektrických veličin v různých průmyslových aplikacích.  

DataFly vznikl s cílem umožnit vzdálený monitoring procesů. Tento projekt implementuje principy IoT (internet věcí) a přináší tak nové možnosti v oblasti kontroly a komunikace přístrojů prostřednictvím technologií bezdrátového přenosu dat a internetu. Data z průmyslových snímačů, které umožňují měřit tlak, teplotu, vlhkost, CO2 a hladinu, jsou odesílána modulem DataFly do cloudového úložiště. Zde je možné data spravovat, zálohovat, sdílet, vyhodnocovat
a vizualizovat. Díky tomu je práce s naměřenými
daty mnohem jednodušší.  

Na projektu DataFly se BD SENSORS podílí spolu
s firmami Sensit, Papouch a za podpory VUT v Brně. 

Více informací o DataFly