BD SENSORS - certifikace ISO 9001

Již ve druhém roce působení společnosti BD SENSORS s.r.o. byl zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001 a firma úspěšně prošla certifikačním auditem.

V roce 2017 byl systém řízení kvality adaptován na požadavky
dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Elektronická forma naší příručky kvality zaručuje okamžitou dostupnost aktuální verze, dokumentuje význam pozice systému řízení kvality
ve firemní hierarchii hodnot a je základem našeho podnikatelského jednání
ve prospěch našich zákazníků.