BD SENSORS - BEZPEČNÝ PODNIK

V říjnu 2014 získala firma BD SENSORS s.r.o. ocenění "BEZPEČNÝ PODNIK",
které je udělováno firmám se zavedeným efektivním systémem řízení bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001
a OHSAS 18001:2007.

Dosažením tohoto osvědčení se v naší společnosti docílilo vyšší úrovně
bezpečnosti a ochrany zdraví a došlo ke zlepšení kvality pracovního života.
Současně se zvýšila i požární ochrana a ochrana životního prostředí.

Cílem společnosti BD SENSORS s.r.o. je i nadále dbát na prevenci
a současně usilovat o trvalé zlepšování stavu a úrovně systému
BOZP, ŽP a jakosti.