VYŘÍZENÍ OPRAVY u BD SENSORS - RYCHLE A PROFESIONÁLNĚ

Cílem BD SENSORS je nabízet profesionální služby, ke kterým patří rychlé
a spolehlivé řešení reklamací.

Pro zjednodušení analýz nedostatků u našich výrobků a zkrácení doby nutné k vyřízení reklamace bychom uvítali Vaši spolupráci.

Při odesílání výrobku zpět na reklamaci žádáme o přiložení veškeré průvodní dokumentace