10. ročník kurzu metrologie tlaku
Kalibrace tlakoměrů a nejistoty měření 
se uskuteční v termínu 19. - 20. 9. 2018

v prostorách BD SENSORS s.r.o. (Hradišťská 817, 687 08 Buchlovice)

Témata:

- základy metrologie tlaku

- kalibrace deformačních tlakoměrů

- kalibrace elektromechanických tlakoměrů

- nejistoty měření podle GUM a EA-4/02

 

Program kurzu:

1.     den: Kalibrace tlakoměrů (středa 19.9.2018)

První den kurzu bude věnován základům metrologie tlaku, přičemž hlavní náplní bude kalibrace deformačních a elektromechanických tlakoměrů (snímačů tlaku a číslicových tlakoměrů) včetně praktických ukázek kalibrace a zpracování naměřených údajů.

základní pojmy, jednotky tlaku, tlakové režimy

rozdělení tlakoměrů, principy, vlastnosti, používání

postup kalibrace deformačních tlakoměrů, zpracování naměřených údajů

postup kalibrace snímačů tlaku a číslicových tlakoměrů, zpracování naměřených údajů

vyhodnocení kalibrace, prohlášení o shodě se specifikací, využití údajů z kalibračního listu

návaznost měřidel, kalibrační intervaly, konfirmace

praktické ukázky kalibrace tlakoměrů 

exkurze do kalibrační laboratoře

 

2.     den: Nejistoty měření (čtvrtek 20.9.2018)

Náplní druhého dne kurzu bude stanovení nejistot měření se zaměřením na nejistoty měření při kalibraci tlakoměrů. Účastníci kurzu obdrží kalibrační postupy na uvedené typy tlakoměrů, vzorové příklady výpočtu nejistot a přednastavené tabulky výpočtu nejistot v MS Excel.

základní pojmy, používaná rozdělení pravděpodobnosti

stanovení nejistot podle GUM a dokumentu EA-4/02 M:2013

postup výpočtu nejistot při kalibraci deformačních tlakoměrů

postup výpočtu nejistot při kalibraci snímačů tlaku a číslicových tlakoměrů

vzorové příklady výpočtu nejistot měření

 

Lektoři:

Ing. Zdeněk Faltus

Mgr. Ivo Vaverka

Ing. Alois Medek

 

Časový rozvrh:

Registrace:                                   08:30

Začátek přednášek:                    09:00

Předpokládané ukončení:          16:00

 

Účastníci kurzu obdrží certifikát o účasti na kurzu a USB flash disk s materiály ze školení včetně kalibračních postupů BD SENSORS s.r.o. pro deformační tlakoměry a elektromechanické tlakoměry.

 

Cena kurzu:       2500,- Kč / za osobu a den + 21 % DPH

Zájemci se mohou zúčastnit kurzu podle potřeby, tzn. jeden den nebo oba dny. Sleva při účasti 
na obou dnech kurzu činí 10 %, tj. cena za dva dny 4 500,- Kč + 21 % DPH.

Platbu poukažte na účet BD SENSORS s.r.o. u Komerční banky:

číslo účtu: 53903721/0100
variabilní symbol: Vaše IČO
konstantní symbol: 0308
specifický symbol: 180919

Jste-li účastník ze Slovenské republiky, poukažte platbu u Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: 1080002595/6800
Swift: VBOECZ2X, IBAN: CZ2168000000001080002595
Cena školení:              jeden den          97,- €/ za osobu
                                    dva dny         174,-€/ za osobu


Daňový doklad Vám bude vystaven v den školení.

Termín pro provedení platby je do 10.9.2018

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady spojené s jeho uspořádáním, USB flash disk s materiály ze školení a nápoje. 
Cena kurzu nezahrnuje ubytování!
Platbu za školení nevracíme. V případě, že se nemůžete kurzu zúčastnit, vyšlete za sebe náhradníka.
Počet účastníků je omezen kapacitou sálu.

KURZ METROLOGIE TLAKU JE JIŽ NAPLNĚN!