Kalibrační laboratoř

Rozsah činnosti

Kalibrační laboratoř BD SENSORS je akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s. podle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (akreditovaná kalibrační laboratoř č. K2233).

Provádíme kalibraci všech typů tlakoměrů v širokém rozsahu přetlaku, podtlaku i absolutního tlaku,
od nejnižších relativních tlaků v řádu desítek pascalů až do 400 MPa.

Kalibrační laboratoř BD SENSORS provádí kalibrace:
•    deformačních tlakoměrů;
•    snímačů a měřicích převodníků tlaku;
•    číslicových tlakoměrů a kalibrátorů tlaku;
•    pístových tlakoměrů;
•    zkušebních systémů pro letectví ADTS;
•    kapalinových a prstencových tlakoměrů (mimo akreditace).

Měřicí rozsahy, nejistoty - měřicí schopnost kalibrace CMC a používaná tlaková média (viz příloha
osvědčení o akreditaci
) umožňují Kalibrační laboratoři BD SENSORS provádět kalibraci prakticky
všech měřidel tlaku používaných v průmyslové praxi. Kalibrační postupy naší laboratoře jsou v souladu
s mezinárodními dokumenty EURAMET cg-17, verze 3.0 a EURAMET cg-3, verze 1.0.

Kalibrační laboratoř BD SENSORS byla akreditovaná poprvé již v roce 1995. Od té doby prošla množstvím auditů. Zúčastňuje se pravidelně mezilaboratorních porovnávání zkoušek (MPZ), která potvrzují způsobilost laboratoře poskytovat kvalitní služby v oblasti kalibrace měřidel tlaku, viz Seznam osvědčení o účasti
v MPZ
.

Kalibrační listy vydávané akreditovanou kalibrační laboratoří jsou mezinárodně uznávané podle smluv podepsaných ČIA. Český institut pro akreditaci je signatářem multilaterální smlouvy EA MLA (www.european-accreditation.org) a signatářem úmluvy ILAC MRA (www.ilac.org) o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti kalibrací. Vzor kalibračního listu ZDE. Na přání zákazníka je možno vydat
i kalibrační list s elektronickým podpisem.

Vybavení laboratoře

Vybavení kalibrační laboratoře
Vybavení kalibrační laboratoře
Vybavení kalibrační laboratoře
Vybavení kalibrační laboratoře
Vybavení kalibrační laboratoře
Vybavení kalibrační laboratoře
Vybavení kalibrační laboratoře