Pro vizualizaci naměřených dat uložených v cloudu lze využít vizualizační nástroj Microsoft PowerBI, který je součástí volitelných prostředků Microsoft Azure, nebo open source řešení Grafana. Pro Grafanu je na cloudu Microsoft Azure vytvořen dedikovaný virtuální server. 

Vizualizace PowerBI

Využití aplikace Microsoft PowerBI k vizualizaci naměřených dat

Vizualizace Grafana

Využití aplikace Grafana k vizualizaci naměřených dat