Meteostanice

> Wifi Gateway DataFly 

> Snímač DMP 331i RS 485 (Modbus)

> Snímač teploty SD 122 RS 485 (Modbus)

> Kombinovaný snímač STHC102 rel. vlhkost a CO2 RS 485 (Modbus)

Výška hladiny užitkové vody

> Wifi Gateway DataFly

> Snímač výšky hladiny LMP 331i RS 485 (Modbus)