Cloudové řešení

Jako cloudové řešení byla zvolena platforma Microstoft Azure - komplexní cloudová platforma s podporou IoT. Nabízí sadu online aplikací, které mohou přijímat, generovat, sdílet, zpracovávat, vzájemně si vyměňovat, či ukládat data. Součástí platformy je samostatný operační systém Windows Azure sloužící jako runtime systém.

Platforma Microsoft Azure je rozdělena do 3 částí:
1. Výpočetní část - spravuje spuštěné aplikace.
2. Úložiště - zajišťuje úložiště dat pro aplikace a nabízí možnosti pro ukládání
3. Strukturální část - zajišťuje propojení s internetem a datovými centry Microsoftu. Centrálním místem pro správu je Portál Microsoft Azure

Základní komunikační struktura systému DataFly využívající Azure IoT hub, Azure Service Bus, Azure Stream Analytics a Microsoft SQL Database